SKOLAN

Här nedan finner du priserna som gäller för ridskolan.

vi har startat ett nytt dataprogram Xenophon ridskola 4

All bet faktureras på eran mail.

ALL betalning ska vara fullgjord innan påbörjad ridutbildning!

Välkommen att ringa oss på 0302-228 82 om du har frågor!

Eller till Pernilla Törnqvist 0709-322126

det går bra att maila ridskolan@stenkullensrf.se

Medlemsavgift 200 kr
Ridlektion - 45 minuter 170 kr
Knatte - 30 minuter 130 kr
Vuxengrupp Lördag 220 kr
Ridläger (1 vecka) 4 400 kr*
Dagridläger (inkl lunch)  750 kr**
Träningskurs (4-dagar) se kurserna***

BANKGIRO 5296-3121  

 

 Vi har 3 betalnings perioder för att ridavgiften skall bli lagom.